behind the lines 1999


PHOTOGRAPHS - INSTALLATION - BRIEF


Behind the Lines

Behind the Lines , (bakom linjerna) är en serie fotografier som beställdes för boken War of Health. Jag blev ombedd att skapa bilder som skulle anknyta till bokens mångfacetterade texter. Efter att ha letat efter bilder i olika källor valde jag slutligen dessa motiv och tecknade dem med vit krita direkt på asfalten på trottoarer i Helsingfors. På så sätt kunde jag föra bilderna så nära åskådaren som möjligt och i dem kombinera bekanta uttrycksmetoder, som vanligen inte används inom bildkonsten. Däremot är dessa metoder vanliga bl.a. på krittavlor, i barnens utelekar samt i tecken och symboler som visar vägen på allmänna platser. Dessa teckningar gjordes under åren 1998-99. De har som mål att väcka medvetenhet om kriget som tränger sig överallt i samhället.