behind the lines 1999


PHOTOGRAPHS - INSTALLATION - BRIEF


Behind the Lines

Behind the Lines, (linjojen takana) on sarja valokuvia, jotka tilattiin War or Health -kirjaa varten. Minua pyydettiin luomaan kuvia, jotka nivoutuisivat kirjan moniulotteisiin teksteihin. Tutkittuani erilaisia lähteitä valitsin lopulta nämä aiheet, ja piirsin ne valkoisella liidulla suoraan asvalttiin Helsingin jalkakäytäville. Tällä tavoin saatoin tuoda kuvat mahdollisimman lähelle katsojaa ja yhdistää niihin tuttuja ilmaisun keinoja, joita ei yleensä käytetä kuvataiteessa vaan esimerkiksi koulujen liitutauluilla, lasten pihaleikeissä ja katuun maalatuissa merkeissä ja symboleissa, jotka ohjaavat kulkuamme yleisillä paikoilla. Nämä piirustukset valmistuivat vuosina 1998-99. Niiden tarkoituksena on herättää tietoisuus siitä, että sota tunkeutuu yhteiskunnassa kaikkialle.